banner image

Direct frozen counter

banner advancebanner advance
Ảnh Okinaga
Bàn đông lạnh trực tiếp làm lạnh nhanh, chế độ lạnh trực tiếp giúp trữ đông hiệu quả các thực phẩm trong nhà hàng, siêu thị, cửa hàng.