banner image

Dry- water beer fridge

banner advancebanner advance
Ảnh Okinaga
Tủ bia tươi khô nước dùng để bảo quản bia trong các nhà hàng, bar club, nhiệt độ phù hợp giúp bảo quản bia tươi ngon nhất phục vụ khách hàng.