banner image
banner advancebanner advance
SALAD COUNTER DOORS SS OKINAGA 1200-750-850
(0)
The salad counter with the Salad tray structure above makes it more convenient to get vegetables, sauces & prepare Salad. In addition, the suitable circulating cold mechanism helps to distribute the cold inside evenly, helping the salad vegetables to be preserved for a long time and ensuring food quality.
SALAD COUNTER DOORS SS OKINAGA 1500-750-850
(0)
The salad counter with the Salad tray structure above makes it more convenient to get vegetables, sauces & prepare Salad. In addition, the suitable circulating cold mechanism helps to distribute the cold inside evenly, helping the salad vegetables to be preserved for a long time and ensuring food quality.
SALAD COUNTER 1M8 DOORS SS OKINAGA
(0)
The salad counter with the Salad tray structure above makes it more convenient to get vegetables, sauces & prepare Salad. In addition, the suitable circulating cold mechanism helps to evenly distribute the cold inside, helping the salad vegetables to be preserved for a long time and ensuring food quality.
Ảnh Okinaga
Bàn mát salad công nghiệp cánh inox với mặt bàn cứng cáp, thích hợp để bảo quản thực phẩm và mặt bàn có các khay salad có thể tuỳ chỉnh kích thước khay dùng để sơ chế thức ăn, rất tiện lợi trong các nhà hàng.