banner image

Tủ ủ khô Dry-Aged

banner advancebanner advance
TỦ Ủ KHÔ DRY-AGED 3 TẦNG OKINAGA OK DA M03
(0)
Tủ ủ khô thịt là giải pháp hoàn hảo cho bất kì ai muốn ủ khô thịt, giăm bông, xúc xích, cá để tạo ra hương vị tuyệt vời cho món ăn
TỦ Ủ KHÔ DRY-AGED 4 TẦNG OKINAGA OK DA M04
(0)
Tủ ủ khô thịt là giải pháp hoàn hảo cho bất kì ai muốn ủ khô thịt, giăm bông, xúc xích, cá để tạo ra hương vị tuyệt vời cho món ăn
Ảnh Okinaga
Tủ ủ khô thịt là giải pháp hoàn hảo cho bất kì ai muốn ủ khô thịt, giăm bông, xúc xích, cá để tạo ra hương vị tuyệt vời cho món ăn