Tips for using and storing the freezer properly, saving electricity

Tips for using and storing the freezer properly, saving electricity

Today, the demand for freezers is increasing because the use of freezers in the preservation and distribution of frozen foods has become an indispensable need in every family, restaurant and hotel. Therefore, it is very important to use and maintain the cabinet properly to ensure its longevity. In today's article, Cho Lon Electric - Furniture Supermarket would like to share with you some tips on how to use and maintain the freezer properly and save electricity for you.
Đằng sau khả năng làm lạnh nhanh và bền bỉ: Máy nén Embracco

Đằng sau khả năng làm lạnh nhanh và bền bỉ: Máy nén Embracco

Máy nén Embraco là một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất máy nén dùng trong hệ thống làm lạnh, nhất là các tủ đông/ tủ lạnh bảo quản thực phẩm. Loại máy nén này có tính năng gì nổi bật mà được nhiều thương hiệu điện lạnh sử dụng như vậy? Cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết sau nhé.
banner thư viện 
Subscribe
Get information about the latest news from Okinaga